Βιβλιογραφία

Η ζωή είναι πραγματική μόνον όταν «είμαι»

Γ. Γκουρτζίεφ

Αυτό είναι ένα από τα λίγα έγγραφα που δημοσίευσε ο Γκουρτζίεφ, με το οποίο προσφέρει καθοδήγηση στην «κοινότητα των αναζητητών» του, τους μαθητές από πολλές χώρες που ενώθηκαν μαζί του στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη. Η πρώτη ενότητα είναι κυρίως αυτοβιογραφική και σχετίζεται με υλικό ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της φύσης και της έντασης της προσωπικής προσπάθειας που απαιτείται για μια ολοκληρωμένη εργασία στον εαυτό του. Ακολουθεί μια σειρά ομιλιών που έδωσε ο Γκουρτζίεφ στους μαθητές του στη Νέα Υόρκη το 1930, και στη συνέχεια ένα μακρύ, αλλά ημιτελές, δοκίμιο με θέμα «Ο εξωτερικός και εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου».