Βιβλιογραφία

Ο Γκουρτζίεφ μιλά στους μαθητές του

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1975 και καθιερώθηκε ως αυθεντική πηγή για όσους ενδιαφέρονται για τις ιδέες του Γκουρτζίεφ και την προσέγγισή του στην πρακτική «εργασία με τον εαυτό του».