Βιβλιογραφία

Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους

Γ. Γκουρτζίεφ

Αυτά είναι τα απομνημονεύματα του μεγάλου μυστικιστή και δασκάλου που ενέπνευσε μια γενιά μαθητών και οπαδών πριν, κατά τη διάρκεια και την ενημέρωση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους o Γκουρτζίεφ μας συστήνει μερικούς από τους συντρόφους που συνάντησε στα ταξίδια του στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Κεντρικής Ασίας. Με πολύχρωμα επεισόδια από τις περιπέτειές του, ζωντανεύει την ιστορία της δικής του αμείλικτης αναζήτησης, μιας πραγματικής και παγκόσμιας γνώσης. Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί ως μια πολύχρωμη αφήγηση ή ψυχολογική αυτοβιογραφία, αλλά το νόημα του περιεχομένου του μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα σε σχέση με τις εκθέσεις των ιδεών του που είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν.