Επικοινωνία

Το Κέντρο Γκουρτζίεφ προσφέρει καθοδήγηση σε όποιους και όποιες νιώθουν ένα σοβαρό ενδιαφέρον, για την πρακτική εφαρμογή της διδασκαλίας του Γκουρτζίεφ μέσα στη ζωή.

Μπορείτε να επικοινωνείτε: